Voor alle diensten die Loonbedrijf.nl aanbiedt zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder kunt u deze bekijken en downloaden:

HTML-bestand Algemene Voorwaarden Loonbedrijf.nl (html-formaat)

PDF bestand Algemene Voorwaarden Loonbedrijf.nl (pdf-formaat)

Voor zover daarvan in bovenstaande voorwaarden niet is afgeweken, zijn verder op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Hieronder kunt u deze bekijken en downloaden.

HTML bestand Algemene Voorwaarden FENIT (html-formaat)

PDF bestand Algemene Voorwaarden FENIT (pdf-formaat)


Haal Acrobat Reader om PDF bestanden te lezen Gebruik Adobe Arcobat Reader voor bekijken van bestanden in pdf-formaat.

Terug naar de infopagina